strona główna

Zgłoszenie uczestnictwa

Formularze zgłoszeniowe na TSW 2020 POBIERZ PDF

Aby zamówić powierzchnię wystawienniczą oraz usługi dodatkowe prosimy o pobranie załączonych formularzy w pdf, wypełnienie ich, podpisanie i odesłanie pod adresem: tsw@tsw.targi.pl.

Spis formularzy:

Formularz AB – Zgłoszenie uczestnictwa w targach POBIERZ PDF
Formularz C – Zgłoszenie podwystawcy POBIERZ PDF
Formularz D – Zgłoszenie zewnętrznego wykonawcy zabudowy stoiska POBIERZ PDF
Formularz E - Zamówienie na wyposażenie dodatkowe POBIERZ PDF


WAŻNE TERMINY

  1. Przesłanie wpisu na listę Wystawców do 30 listopada 2019 r.
  2. Zgłoszenie Podwystawcy do 30 listopada 2019 r.
  3. Wniesienie wszystkich należnych opłat do 9 listopada 2019 r.

W przypadku korzystania przez Wystawcę z zewnętrznego wykonawcy zabudowy stoiska należy do 30 października 2019 roku:

  1. Przesłać do biura Organizatora plan zabudowy stoiska do akceptacji.
  2. Poinformować Organizatora o zabudowie wyższej niż 2,5m.
  3. Przesłać dokumenty poświadczające zabezpieczenia przeciwpożarowe elementów użytych do budowy i wyposażenia stoiska.


Informacje i zgłoszenia:

  • Agnieszka  Świderska, tel. +48 508 618 270, e-mail: a.swiderska@oikos.net.pl
  • Olga Chachulska, tel. +48 508 618 298, e-mail: o.chachulska@oikos.net.pl
  • Sylwia Rdzanek, tel. +48 609 783 332. e-mail: s.rdzanek@oikos.net.pl