strona główna

Zabudowa stoisk

PARTNERZY

Pracownia Sztuk Plastycznych Sp. z o.o.
ul. Modlińska 6D
03-216 Warszawa
tel. +48 728 408 541
http://www.psp.com.pl

Osoby do kontaktu (dot. TSW 2019):

Sławomir Czapczyński
e-mail: sczapczynski@psp.com.pl
tel.:  +48 602 611 359  

Tomasz Gójski
e-mail: tgojski@psp.com.pl
tel.: +48 604 114 680

Łukasz Dybalski - projektant
e-mail: ldybalski@psp.com.pl
tel.: +48 664 067 548
PTAK WARSAW EXPO
Al. Katowicka 62
05-830 Nadarzyn, Polska
tel.: +48 572 327 008
http://www.warsawexpo.eu
e-mail: d.krzeszowski@warsawexpo.eu
 

MONTAŻ

MONTAŻ  stoisk odbywać się będzie we wtorek 8.01.2019 w godzinach od 10.00 do 22.00, przy czym elementy wielkogabarytowe tylko do godziny 18.00.  Istnieje możliwość zamówienia dodatkowego dnia montażowego w poniedziałek 7.01. 2019. Zgłoszenia należy kierować drogą mailową na adres tsw@tsw.com.pl do dnia 15 grudnia 2018. Pojazdy wprowadzane do hal muszą mieć opróżnione zbiorniki paliwa do poziomu rezerwy oraz zdemontowane butle gazowe. Będzie to sprawdzane przez odpowiednie służby. Wystawcy, którzy zamówili stoiska standardowe, będą mogli je odebrać w dniu 8 stycznia 2019 od godz. 14.00.

 

DEMONTAŻ

DEMONTAŻ stoiska, eksponatów i wyposażenia można będzie rozpocząć dopiero po zakończeniu TSW 2019 – 10 stycznia od godziny 16.00. Demontaż prosimy zakończyć do godziny 22.00 w dniu 10 stycznia 2019. Wystawca jest zobowiązany po zakończeniu Targów do przywrócenia zajmowanej powierzchni wystawienniczej do pierwotnego stanu. Wystawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania zamówionej  powierzchni stoiska. Prosimy pamiętać o usunięciu taśm na powierzchni wystawienniczej. Opłata  za pozostawienie taśmy wynosi 30 zł netto za mb.

 

PARKING

Parking dla wystawców jest bezpłatny w godzinach trwania Targów, w tym również w dniu montażu i demontażu. Pojazdy Wystawców mogą pozostać na parkingu nocą. Koszt parkingu według stawek parkingowych Ptak Warsaw Expo. Na parkingach przy halach wystawienniczych zabronione jest parkowanie samochodów ciężarowych (powyżej 3,5 t) oraz samochodów osobowych zajmujących więcej niż jedno miejsce parkingowe. Samochody pozostawione w miejscach niedozwolonych będą usuwane na koszt Wystawcy.

 

PRZYKŁADOWE WIZUALIZACJE - Pracownia Sztuk Plastycznych Sp. z o.o. 


 

PRZYKŁADOWE WIZUALIZACJE - PTAK WARSAW EXPO