strona główna

Nagrody im. prof. Pieniążka

Pobierz materiały konferencyjne TSW 2018

fot.2_statuetka_nagrodaZ przyjemnością informujemy, że podczas TSW 2018 po raz piąty zostana przyznane Nagrody im. Prof. Szczepana A. Pieniążka. Jury konkursu nagrodzi najbardziej innowacyjne i korzystne dla ogrodnictwa, środowiska i społeczeństwa produkty, zgłoszone przez Wystawców i Podwystawców.

Zgłoszenia przyjmowane są do 19 grudnia 2017 roku do godziny 10.00.

Bezpośrednim celem konkursu jest promocja i nagrodzenie produktów/maszyn/usług przeznaczonych do produkcji sadowniczej lub warzywniczej, cechujących się innowacyjnością, przyjaznych dla środowiska naturalnego i wydatnie wspierających produkcję ogrodniczą, usprawniających pracę, wpływających na poprawę wyników ekonomicznych gospodarstwa ogrodniczego.

Formularze zgłoszeniowe:

Konkurs, zgodnie z założeniem organizatorów, ma promować produkty, które wnoszą istotny wkład w rozwój polskiego ogrodnictwa.

Organizator konkursu powołuje „Kapitułę konkursu im. prof. Szczepana A. Pieniążka” w skład której wchodzą:

1. prof. dr hab. Małgorzata Korbin (dyrektor Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach
2. prof. dr hab. Franciszek Adamicki (Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach)
3. dr inż. Grzegorz Doruchowski (Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach)
4. dr inż. Adam Ekielski (SGGW Wydział Inżynierii Produkcji),
5. Witold Boguta (prezes KZGPOiW)
6. Adam Fura (dyrektor Oddziału ŚODR w Sandomierzu)
7. Mariusz Podymniak (Hortus Media Sp. z o.o.)
8. Jacek Kłudka (prezes Oficyny Wydawniczej Oikos Sp. z o.o.)

Spośród wymienionych osób członkowie wyłonią Przewodniczącego Kapituły Konkursu.

Fot.1 Kapitula Konkursu